Have any Questions?

Call Us

Phone: 9650505595

Address

Address : Pushp Vihar Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh, 201102

Email

shikshaparishads@gmail.com

FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR

Name
Mahatma Gandhi Shiksha Parishad

Email
shikshaparishads@gmail.com

Mobile
+91-9650505595

DIRECTOR

STATE OFFICE

Delhi

Name
Vinita Bansal

Email
vinita.babsal11188@gmail.com

Mobile
9643938728

City
Central Delhi

Address
Delhi

ENQUIRY FORM